Energies renovables

Energia solar tèrmica

Càlcul, disseny i instal·lació de plaques i sistemes d’acumulació acs i calefacció.
Instal·lacions individuals i col·lectives.

Energia geotèrmica

Càlcul, disseny i instal·lació de captadors verticals i horitzontals i sistemes de climatització i producció d’acs.

Cercar

Accedir