Gas industrial

Insal·lacions receptores


E.R.M. Estacions de regulació i mesura


G.N.L. Plantas de gas natural liquat


Instal·lació i manteniment de centres d'emmagatzematge i distribució de gasos propel·lents d'aerosols (Butà/Propà, Dimetilèter)

  • Dipòsits emmagatzematge aeris i enterrats.
  • Equips d'impulsió.
  • Sistemes de distribució amb recirculació o sense.
  • Equips de trasvas omplerta dipòsits.
  • Sistemes de seguretat i detecció de gas.
  • Soldadors homologats.


Biogas


Aplicacions y cremadors


Revisions oficials


Manteniment


Dipòsits de G.L.P. i equips de vaporacióC.A. - Centre d'emmagatzematge

Batería de botellas indústriales (35kg)

Autogas - SKID


E y P - Equip Individual de propà

Batería de botellas indústriales (35kg)

SRG'S - CRG'S

Altas, bajas solicitudes de suministro (acometida)

Cercar

Accedir