Referències - Aigües residuals

Divisió tractament aigües residuals

S'han realitzat estudis, implantacions i manteniment de diverses instal · lacions com ESFOSA - Vic-(Escorxador de Porcs), FRICORSA - Cornellà del Terri-(Escorxador de Porcs), Letel - Vic-(Indústria Làctia), Tallers IVECO - Vic - (Taller Mecànic), RECTIFICADORA Vigatana - Vic-(Taller Mecànic), Friselva - Riudellots de la Selva (Escorxador de Porcs), KLINET - Badalona-(Bugaderia Industrial), LÀCTICS SANTA EUGENIA - Sta Eugènia de Berga-(Indústria Làctia), LILSA - Vic - (Indústria blanquers)

Empresa metropolitana de sanejament “Emmsa”

Instal · lació per a producció de biogàs, stokage, distribució i utilització per escalfament de reactors anaerobis de la Planta Depuradora de Gavà-Viladecans.

Fundició dúctil Benito, S.A. (Manlleu)

Dipòsit d'emmagatzematge GLP AutoGas per a carburant per a carretons elevadors.

Fricorsa: Estudi implantació sistema nitrificació-desnitrificació per a l'escorxador

Projecte de sol·licitud de subvenció per a les instal · lacions de depuració per a l'escorxador. Projecte obra menor per completar procés de depuració aigües residuals amb centrífuga de fangs per a l'empresa.

Cercar

Accedir