Tractaments d'aigües

Aigües residuals

  • Tractament Biològics

  • Tractament físic-químics

  • Eliminació de nutrients
  • Tractament de fangs
  • Tractament de terciairsSistemes de recuperació d'aigües grises i pluvials


Sistemes de tractaments d'aigües de consum

  • Descalcificació

  • Equips d'Osmosi inversa

Cercar

Accedir