Des del 25 de maig de 2018, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, us informem sobre com tractem les vostres dades personals:

El tractament de les teves dades és responsabilitat de

La titularidad del present lloc correspon a GRITEC, S.A.
NIF: A08695454
Domicili social: c/Camí de la Tolosa, 15
Població: 08500 Vic (Barcelona)
E-mail: gritecsa@gritecsa.com

Les teves dades personals són usades per a

Complir el deure informació i obtenció de consentiments requerits per la normativa europea de protecció de dades.
Respondre qualsevol sol·licitud d´informació, pressupostos, projectes, estimacions de temps, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis.
Les diferents formes de contacte amb GRITECSA són el formulari de contacte de www.gritecsa.com, email, xat, telèfon, xarxes socials i missatgeria instantània.
Informar el client sobre l’ús del servei així com qualsevol altre tipus d’avís relacionat amb el servei com la seva gestió, avisos de millores, notificació d’incidències, resposta de cites i incidències, enquestes de qualitat, queixes, suggeriments, etc. Informar o avisar el client de la caducitat o expiració dels serveis contractats, ja sigui via telefònica, via sms, email o missatgeria instantània o xarxes socials.
Per a afiliats o distribuïdors, notificacions per correu electrònic, telèfon, sms o missatgeria instantània per assessorar o millorar el seu rendiment d’afiliat.
Enviament de newsletters amb comunicats comercials dels nostres serveis, promocions, ofertes, continguts gratuïts, cursos, etc.
L’autorització per tractar les vostres dades a aquest efecte és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria més email dels continguts descrits en aquest punt. En qualsevol cas, podreu gestionar la baixa de forma permanent d’aquests avisos.
La utilització de cookies a les nostres pàgines web tenen l’única finalitat indicada la pàgina ‘Política de cookies.’
Dades personals que son usades
Les dades que GRITECSA podrà fer servir són les dades que ens proporcionis en els diferents formularis de registre o sol·licitud de serveis, així com qualsevol altra dada que ens facilitis voluntàriament per algun altre mitjà per a la prestació o gestió de serveis.

Quant de temps seran conservades les teves dades?

Seran conservats mentre hi hagi una relació contractual o mercantil, amb algun servei vigent, fins a un màxim de 4 anys des de la darrera relació contractual mantinguda seguint la normativa fiscal vigent.
Això no obstant, es continuaran conservant informació per a l’enviament de comunicacions comercials que considerem del teu interès, mentre no sol·licitis la supressió d’aquestes dades o la baixa d’aquests comunicats.
Podràs exercitar els drets que et reconeix la normativa vigent contactant amb nosaltres a través de la via més còmoda.

Destinataris de cessions o transferències

Les teves dades no se cediran a tercers, llevat d’obligacions legals vigents. Si hi hagués algun canvi, se t’informarà degudament sol·licitant el teu consentiment per a aquesta cessió.

Dret de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GRITECSA es tracten dades personals que li concerneixin, o no. Pots exercir davant GRITECSA els drets següents:

Dret d’accés: podeu conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació: pots corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació.
Dret de supressió: pots sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessàries per a l’execució o la prestació del servei.
Dret d’oposició: tens dret que no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal o s’hi cessi, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en què els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: et podràs oposar a l’enviament de comunicacions comercials per part de GRITECSA. Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment a rebre aquestes notificacions contactant amb nosaltres o des de la vostra àrea de client.
Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: podràs demanar rebre les dades que t’incumbeixin i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d’ús comú.
Si desitges exercir algun dels drets exposats, pots contactar per email a gritecsa@gritecsa.com

Si voleu obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels vostres drets, també us podeu adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix t’informem que, si ho creus oportú, tens el dret de retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que entengués que els drets no s’han atès adequadament, podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

Garantia de confidencialitat i seguretat

En resposta a la confiança dipositada i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, GRITECSA ha adoptat totes les mesures d’índole tècniques i organitzativa necessàries per salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són al cent per cent infrangible.

GRITECSA pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudència sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest portal web.

Informació addicional

Conservació de determinades dades: en compliment de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, Raquel Bardella haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan hi concorrin les circumstàncies legals previstes.
Mesures de seguretat: adoptem les mesures de protecció de dades necessàries per evitar la pèrdua d’informació, l’alteració de dades, o l’accés per personal no autoritzat a aquesta.