Calderes Industrials

Serveis destacats:

Instal·lació de Calderes Industrials:

 • Dissenyem i instal·lem calderes industrials adaptades a les necessitats específiques de la teva empresa.
 • Assegurem una integració eficient amb els processos productius i les necessitats de calefacció.

Manteniment i Reparació:

 • Proporcionem serveis de manteniment preventiu i correctiu per garantir un rendiment òptim de les calderes industrials.
 • El nostre equip d’experts està preparat per abordar ràpidament qualsevol avaria i minimitzar el temps d’inactivitat.

Sistemes de Regulació i Control Personalitzats:

 • Implementem sistemes avançats de regulació i control, adaptats a les característiques particulars de cada instal·lació industrial.
 • Aconseguim una gestió eficient del consum i una resposta ajustada a les necessitats variables del procés productiu.

Calderes Eficients:

 • Prioritzem l’ús de calderes industrials eficients per garantir un rendiment energètic optimitzat i reduir els costos operatius.

Les millors Marques:

 • Treballem amb les marques més reconegudes del sector, assegurant la qualitat i la fiabilitat dels nostres equips.
Calderes industrials

Bombes de Calor

Instal·lació de bombes de calor eficients, especialment dissenyades per a la climatització de grans espais. Entenem que els requisits d’un entorn empresarial o industrial poden ser molt diferents als d’un àmbit residencial, és per això que adaptem les nostres solucions per garantir un rendiment òptim.

Les nostres instal·lacions de bombes de calor inclouen també Unitats de Tractament d’Aire (UTA’s) adaptades a les necessitats específiques de cada entorn. Això implica un estudi detallat de la distribució de l’espai, les càrregues tèrmiques i altres factors clau per assegurar un clima interior confortable i eficient.

Un dels nostres punts forts és la integració de sistemes de renovació d’aire i recuperació de calor. Això no només millora la qualitat de l’aire interior, sinó que també ajuda a reduir els costos energètics al reaprofitar l’energia tèrmica de l’aire de sortida.

Amb una combinació de tecnologia avançada, experiència en el sector i un enfocament personalitzat, estem preparats per gestionar les necessitats de climatització més exigents dels entorns terciaris i industrials.

Climatitzacio terciari

Tubs Radiants

Avantatges de la Calefacció Radiant a Gas:

Eficiència Energètica Avançada:

 • Utilitzem tubs radiants a gas per a una calefacció radiant eficient, minimitzant pèrdues d’energia i optimitzant el consum.

Distribució Homogènia del Calor:

 • Els tubs radiants asseguren una distribució uniforme de calor a l’interior de la nau o edificació, eliminant punts freds i millorant el confort.

Ràpida Resposta i Control Precís:

 • La calefacció radiant a gas respon immediatament a les demandes de temperatura, permetent un control precís i adaptatiu.

Reducció de Pèrdues per Conducció:

 • Minimitzem les pèrdues energètiques associades amb la conducció d’aire, ja que el calentament es produeix directament a les superfícies i objectes.

Operació Silenciosa i Amb Menys Moviment d’Aire:

 • La calefacció radiant a gas funciona sense soroll i evita el moviment excessiu d’aire, creant un entorn més tranquil i confortable.

Serveis destacats:

Instal·lació Adaptada a les Necessitats:

 • Dissenyem i instal·lem sistemes de calefacció radiant a gas que s’ajusten a les dimensions i característiques específiques de la teva nau o edificació.

Manteniment Personalitzat:

 • Proporcionem serveis de manteniment personalitzats per assegurar el rendiment òptim dels teus sistemes de calefacció radiant a gas.
Tubs radiants

Climatització Evaporativa

La climatització evaporativa destaca clarament enfront d’altres sistemes de climatització per diversos motius, oferint beneficis significatius que contribueixen tant a l’eficiència operativa com a la sostenibilitat ambiental:

 1. Baix Cost Operatiu: En comparació amb sistemes de climatització convencionals, la climatització evaporativa presenta costos operatius substancialment més baixos. El seu baix consum energètic es tradueix directament en estalvis significatius en les factures elèctriques, afavorint la sostenibilitat financera de la vostra empresa.
 2. Manteniment Simplificat: La climatització evaporativa requereix menys manteniment que altres sistemes, ja que el seu disseny simple redueix el nombre d’avaries. Això no només implica menys despeses en serveis tècnics, sinó també una menor interrupció de les vostres operacions diàries.
 3. Sostenibilitat Ambiental: Amb un menor consum energètic i l’ús d’aigua com a refrigerant principal, la climatització evaporativa és més amigable amb el medi ambient. Redueix l’empremta de carboni de la vostra empresa i contribueix a la vostra responsabilitat social corporativa, mantenint al mateix temps un rendiment òptim.
 4. Ambient Més Saludable: Al contrari de sistemes que recirculen l’aire, la climatització evaporativa introdueix aire fresc constantment, millorant la qualitat de l’aire interior. Aquesta característica contribueix a reduir la concentració de contaminants i millora la salut i el benestar dels treballadors.
 5. Adaptabilitat a Condicions Exteriors: Diferent de sistemes que poden veure afectat el seu rendiment per les condicions meteorològiques extremes, la climatització evaporativa és més robusta davant canvis climatològics.
 6. Ràpida Amortització de la Inversió: Gràcies als seus baixos costos operatius i a l’eficiència energètica, la inversió inicial en un sistema de climatització evaporativa sovint es recupera de manera més ràpida que altres alternatives. Això contribueix a millorar la rendibilitat a llarg termini del vostre negoci.

sakldjñ klaSJDFÑKL SAJF ÑJ

´SKLJD´LAS JFDSF ´PDSJ

7544378R 8Q0

sakldjñ klaSJDFÑKL SAJF ÑJ

´SKLJD´LAS JFDSF ´PDSJ

7544378R 8Q0

sakldjñ klaSJDFÑKL SAJF ÑJ

´SKLJD´LAS JFDSF ´PDSJ

7544378R 8Q0

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte pots escriure’ns a través del següent formulari.