Legalitzacions

Serveis destacats:

  • Legalització d’Instal·lacions Receptoras de Gas: Ens encarreguem de tot el procés de legalització d’instal·lacions receptoras de gas, assegurant que compleixin amb els estàndards de seguretat i normatives específiques del sector.
  • Homologació de Dipòsits d’Emmagatzematge de GLP: Oferim serveis de legalització i homologació de dipòsits d’emmagatzematge de gas licuat del petroli, garantint el compliment de les normatives i requisits legals aplicables.
  • Verificacions per Unitat d’Aparells de Gas: Realitzem verificacions i inspeccions periòdiques per garantir el correcte funcionament i seguretat dels aparells de gas, complint amb les exigències legals establertes.
  • Legalització d’Instal·lacions de Climatització: Ens encarreguem de la inscripció d’instal·lacions de climatització existents al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), assegurant la seva conformitat amb les normatives vigents.
  • Homologació d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió: Oferim serveis de legalització i homologació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, garantint la seva seguretat i conformitat amb els requisits normatius.
  • Legalització d’Instal·lacions Fotovoltaiques: Ens encarreguem de la legalització d’instal·lacions fotovoltaiques, assegurant la seva conformitat amb les disposicions legals i tècniques aplicables.
  • Homologació de Dipòsits de Gasoil: Oferim serveis de legalització i homologació de dipòsits de gasoil, assegurant el seu compliment amb les normatives de seguretat i protecció mediambiental.
  • Legalització d’Equips a Pressió: Ens encarreguem de la homologació d’equips a pressió, com ara calderes de vapor, dipòsits d’aire comprimit i bescanviadors de calor, assegurant la seva conformitat amb els requisits legals i tècnics.
  • Homologació d’Emmagatzematge de Productes Químics: Oferim serveis de legalització i homologació d’instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics, garantint el compliment de les normatives de seguretat i protecció mediambiental.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte pots escriure’ns a través del següent formulari.